top of page

There are no items in this list

Please reload

UTTAKSKRITERIER FOR INTERNASJONALE KONKURRANSER: 
INTERNASJONALE MESTERSKAP:

Norway Grand Prix skal gjelde som uttakingsstevne for EM samme året, eventuelt for
VM hvis denne skulle gå før Norgesmesterskapet samme året.
 

Norgesmesterskapet skal gjelde som uttakingsstevne for VM samme året.
For juniorer og veteraner skal NM gjelde som uttakingsstevne for Junior og
Master VM samme året.
 

Uttak skjer ved at 1. og 2. plass i hver klasse kan stille i en Overall runde som
også er uttaks runde der landslaget vil ble valgt ut. De topp 3 plassene i denne
runden vil bli vurdert. Våre internasjonale dommere skal sitte i dommerpanelet.

Eksempel: Hvis Bikini Fitness har 4 klasser = 8 deltagere til uttak. Topp 3 blir
vurdert til landslaget.

 

Forhåndsuttak kan bevilges ved spesielle tilfeller, for eksempel der EM eller
VM finner sted før våres uttaks konkurranser.


Ved internasjonale mesterskap som går før eller samme helg som OGP eller NM må utøvere søke på forhånd,
og søknad må sendes 4 måneder før den aktuelle konkurransen skal finne sted.


De som oppnår en finaleplass på EM og/eller VM kan søke om videre deltagelse i
EM/VM uten å måtte kvalifisere seg gjennom OGP eller NM.
Formen skal vurderes og bekreftes på forhånd, enten ved at
de stiller i en konkurranse i Norge før gjeldene mesterskap, eller at de viser seg for
NBFF’s representanter ved en av våre konkurranser (OGP eller NM). Når dette ikke
er mulig, kan utøveren eventuelt vise seg frem til NBFF ’s representanter for vurdering
på annen tidspunkt avtalt på forhånd med styret.

 

ANDRE INTERNASJONALE KONKURRANSER:
 

For å søke deltagelse i internasjonale konkurranser mÅ man ha stilt i NM eller NGP

Alle påmeldinger til internasjonale konkurranser skal gå gjennom NBFF v/Jane,
etter at utøveren har sendt søknad og fått sin deltakelse godkjent av NBFF.

bottom of page